Tlf 91 56 29 32

Vi er daglig leders støtte i en travel hverdag. Arbeidsgivere er pålagt stort ansvar med å følge opp sine ansatte.

Eierne har alltid behov for nye innspill i drift og til bedriftens styre. Dette arbeidet krever både tid og kunnskap i et spesialfelt. Få bedrifter har en slik intern kompetanse.